Office Hours - Monday to Friday : 08:30 AM  - 17:30 PM 
Mail Us
info@pccinter.com
Call Now
(662) 685-1399

 

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

 

คุกกี้คืออะไร

          คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน  ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และหรือแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง (“บริการ”) รวมถึงรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทจากท่านในรูปแบบไฟล์ ซึ่งจะไม่ก่ออันตรายแก่อุปกรณ์ของท่านแต่ประการใดโดยท่านสามารถเรียกดูเนื้อหาของคุกกี้ได้ ผ่านบริการต่าง ๆ ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 

คุกกี้มีประโยชน์อย่างไร

         คุกกี้เป็นเครื่องมือบอกบริษัทให้ทราบว่า ท่านเข้าใช้งานส่วนใดของเว็บไซต์หรือบริการของบริษัท เพื่อบริษัทจะได้มอบประสบการณ์ในการรับบริการที่ดีขึ้นและตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้ยังช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน เว้นแต่ว่าคุกกี้นั้นจะถูกลบ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่า   ทุกอย่างกลับไปยังค่าเริ่มต้น

 

คุกกี้ใช้งานอย่างไร

           บริษัทจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel - tags) บนบริการของบริษัท ดังนั้น บริการใด ๆ ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการจะได้รับคุกกี้ที่บริษัทสร้างเสมอ เมื่อท่านเข้าถึงบริการแล้ว คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้ารับบริการ รูปแบบการใช้งาน และข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้ารับบริการของท่าน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีพิกเซลแท็กสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหาหรือโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือบริการต่าง ๆ ที่ต้องตรงตามความสนใจ ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบริการและสร้างความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัท จะใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดที่ระบุ   ไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  https://www.pccinter.com/m/PrivacyPolicy

 

การใช้คุกกี้

            บริษัท ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเนื้อหาของเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ทางการตลาด และการจัดทำสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล   ได้ เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียกดูบนเว็บไซต์

         คุกกี้ช่วยให้บริษัท สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น วันที่ เวลา และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม เพื่อให้บริษัท สามารถให้บริการท่านตามความพึงพอใจและความสนใจของท่าน รวมถึงป้องกันและตรวจจับการดำเนินการ      ที่อาจเป็นการต้องห้าม หรือไม่ได้รับอนุญาต สำหรับบริการบางประเภท บริษัท เสนอทางเลือกให้ท่านในการเก็บรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านไว้ในคุกกี้ได้ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีก เมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์ในภายหลัง

           นอกจากนี้ บริษัท อาจใช้คุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรม            ที่เหมาะสม ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกปิดการใช้งานหรือถูกลบ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

 

สำหรับประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

          1. คุกกี้เพื่อการให้บริการ

คุกกี้เพื่อการให้บริการนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการและเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น คุกกี้ที่จัดการการเข้าสู่ระบบและสถานะการเข้าสู่ระบบ เป็นต้น

          2. คุกกี้เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ

คุกกี้เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้ารับบริการ และยังทำให้บริษัทรู้จักท่านมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาบริการของบริษัทให้ต้องตรงความสนใจของท่านต่อไป เช่น คุกกี้จัดการจำสถานะการเข้ารับบริการ คุกกี้จัดการบริการ Live Chat หรือฟังก์ชัน Social Media Sharing บนเว็บไซต์ เป็นต้น

อนึ่ง เพื่อให้การบริการของบริษัทสมบูรณ์ที่สุด บริษัทได้มีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สามด้วย

 

ผู้ให้บริการภายนอก

         เว็บไซต์บางส่วนอาจแสดงเนื้อหาจากผู้ให้บริการภายนอก โดยผู้ให้บริการดังกล่าวอาจใช้คุกกี้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน และติดตามตรวจสอบการใช้งานออนไลน์และรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของท่าน ผู้ให้บริการอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการโฆษณาบนเว็บไซต์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน และ จากนั้น คัดเลือกเนื้อหาโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่น คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามตรวจสอบอื่นของ     ผู้ให้บริการไม่อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายการใช้คุกกี้นี้ และบริษัท ไม่สามารถเข้าถึง หรือมีอำนาจควบคุมเหนือการดำเนินการใด ๆ ของผู้ให้บริการนั้น

 

คุกกี้ปิดการทำงานอย่างไร

          ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เพื่อระงับ        การรวบรวมข้อมูลในอนาคตโดยคุกกี้นี้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจจะเป็นจะต้องใช้งานคุกกี้    หากท่านพิจารณาปิดการงานคุกกี้แล้ว อาจทำให้ฟังก์ชันบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการนั้น ๆ สะดุดหรือไม่ราบรื่นได้

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565

PCC international
Head office
Contact us today to see how you can deliver more information, superior assistance, and higher quality support to increase the value of every customer interaction
The main entrance of the website
Webpage
Interesting Position
Work us
Get in touch
PCC Social links
Facebook
Contact PCC
PCC Shop
Copyright © 2020 PCC International Co., Ltd. All right reserved.